Kørselsgodtgørelse

Et hold kan søge om kørselsgodtgørelse til udendørs DBU-turneringskampe samt til udendørs DBU-træningskampe. Kørselsgodtgørelsen følger Statens godtgørelsessatser.

Hvert hold kan maksimalt få godtgørelse til fire biler pr. kamp.

Anmodning om kørselsgodtgørelse sendes til kasserer@jai-fodbold.dk

Aktivitetsstøtte

Et hold kan søge om aktivitetsstøtte, dvs. økonomisk støtte til afholdelse af et socialt arrangement. For at modtage aktivitetsstøtte skal arrangementet have en vis sportslig karakter samt have minimum 10 deltagere fra det pågældende hold.

Hvert hold kan maksimalt få 1000 kr. i aktivitetsstøtte pr. år.

Ansøgning om aktivitetsstøtte sendes til kasserer@jai-fodbold.dk

Målmandshandsker

Et hold kan søge om økonomisk tilskud til målmandshandsker.

Hvert hold kan maksimalt få 500 kr. i tilskud pr. sæson.

Anmodning om tilskud til målmandshandsker sendes til kasserer@jai-fodbold.dk