D. 19. februar blev årets generalforsamling i JAI Fodbold afholdt.

49 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen, hvor klubben som vanligt bød på sodavand og sandwiches. Ud over de traditionelle punkter på dagsordenen med fx valg til bestyrelse og de andre af klubbens udvalg, skulle der i år stemmes om stigning af kontingent samt en vedtægtsændring.

Klubbens bestyrelse har ønsket at hæve kontingentet på det grundlag, at udgifterne er steget de seneste år, efter JAI Fodbold fik sit eget klubhus i Viby. Dette inkluderer bl.a. øgede materialeudgifter, rengøring af klubhus mm. Desuden er der et mål om, at træninger og turneringer (Whisky Cup og Gyldne Damer) gennem vintersæsonen fremover skal spilles på kunstgræs i stedet for på grus, hvilket også er en øget udgift.

Kontingentstigningen blev vedtaget og kontingentsatserne er nu følgende (halvårligt/helårligt):

  • Studerende: 700/1250 kr.
  • Ikke-studerende: 800/1400 kr.
  • Oldgirls/boys: 300/600 kr.

 

Der blev også stemt om en vedtægtsændring af §12 i JAI Fodbolds vedtægter. Her blev det vedtaget, at indkaldelse til ordinær som ekstraordinær generalforsamling ikke længere skal ske på mail, men blot på JAI Fodbolds hjemmeside.

Næst på dagsordenen var valg til klubbens bestyrelse og udvalg. Mange nye ansigter vil i år være at se i de forskellige udvalg, samt i bestyrelsen. Klubbens udvalg består nu af følgende medlemmer:

  • Bestyrelse: Liselotte Hansen (forsætter som formand), Amanda Brask Hansen, Julian Therkelsen, Mikael Gyldenlund, Thomas Hoppe, Mathias Korup og Louise Juul (suppleanter: Tue Petersen og Thor Krarup)
  • Kampfordeler: Irene Mikkelsen
  • Tåhyleren: Karan Buhl, Tania Roden, Nikolaj Stidsen, Charlotte Brun og Mette Møller
  • Festudvalget: Louise Wøbbe, Steffen Bülow, Daniel Bønning, Thor Krarup og Line Nielsen
  • Webudvalget: Benjamin Petersen, Mads Trine, Anne Stine Bendix
  • Klubhusudvalget: Tue Petersen, Shey, Liselotte Hansen, Rasmus Tornehave og Mikael Gyldenlund
  • Sponsorudvalget: Jesper Klostermann, Mathias Korup og Søren Juul

 

Mange tak til de som har meldt sig ind – vi glæder os til at høre jeres idéer og inputs. Samtidig skal der også lyde en stor tak til de nu forhenværende aktive medlemmer i udvalgene. Uden jeres hjælp kunne vi ikke have så dejlig en klub, som vi har!

Det skal desuden nævnes, at selvom man ikke fik meldt sig ind i et udvalg til generalforsamlingen, sætter vi stor pris på inputs løbende gennem året – og man er altid velkommen til at give en hånd med!

Til slut vil bestyrelsen blot sige tak for en god generalforsamling – vi glæder os til endnu et godt år i JAI. Referatet fra generalforsamlingen kan findes her.