Kære alle medlemmer

JAI Fodbold indkalder til generalforsamling onsdag den 7. april. Sted og tidspunkt følger. Men sæt allerede kryds i kalenderen i dag.
Alle medlemmer opfordres til at deltage til en hyggelig aften.