Halvårligt Helårligt*
Studerende 700,- 1250,-
Ikke-Studerende 800,- 1400,-
Oldgirls 325,- 600,-
Socialt kontigent 150,- 200,-

* Ved betaling i efteråret er det kun muligt at betale halvårligt kontingent.

Betalingsfrist forår: 15. februar
Betalingsfrist efterår: 15. august

Kontingentet skal betales ved en bankoverførsel til nedenstående konto.

Klubbens reg. nr.: 7268 og kontonr.: 0001070263

Husk at angive dit navn og hold ved overførslen. F.eks. Kristina Lausen, D1 eller forkortet K. Lausen D1, hvis der er begrænset plads.

Betales kontingentet ikke rettidigt, vil du blive udelukket fra kamp, træning og sociale arrangementer i JAI-regi.

Har du spørgsmål vedrørende kontingentbetalingen, er du velkommen til at kontakte din træner eller et bestyrelsesmedlem.