Tirsdag d. 21. februar blev den årlige generalforsamling afholdt. Med over 50 tilmeldte var der lagt op til en aften i klubbens tegn med nye folk på poster i både bestyrelse såvel som udvalg.

Aftenen startede ud med sandwich og øl/sodavand til de fremmødte, især til glæde for de der kom direkte fra aftenens grustræning på Katrinebjerg. Dette blev nydt, mens formand Stine fremlagde årets beretning, og kasserer Julian tog derefter over med regnskab og budget, inden der skulle vælges nye folk ind i bestyrelsen samt de til forskellige udvalg. Da Stine BB gik af som formand og Anita Belok stoppede som træneransvarlig i bestyrelsen, var det nødvendigt med nye kræfter. Disse tilbød sig i form af Liselotte Hansen, der er ny formand, samt Amanda Brask, der overtager Anitas post i bestyrelsen.

Den ny-konstituerede bestyrelse ser således ud:
Liselotte Hansen: Formand
Julian Therkelsen: Kasserer
Benjamin Petersen: Nøgleansvarlig
Amanda Brask Hansen: Træneransvarlig
Tue Petersen: Materiale- og klubofficeansvarlig
Peter Villadsen: Udvalgsansvarlig

Louise Juul: Kommunikations- og nyhedsansvarlig

Irene Mikkelsen fortsætter som kampfordeler, og Rasmus Søgaard og Jesper Klostermann blev valgt som revisorer.

Klubbens uundværlige udvalg ser efter generalforsamlingen ud som følger:

Festudvalg: Amanda Brask Hansen, Mette Toft, Louise Wøbbe, Stine BB og Steffen Bülow
Klubhusudvalg: Sheyanth Mohanakumar, Sujeevan Sivasundaram, Liselotte Hansen, Rasmus Tornehave, Daniel Bønning og Tue Petersen
Sponsorudvalg: Jimmy Steg, Thomas Grau-Hansen
Tåhyleren: Liselotte Hansen, Mathias Korup, Nanna Østergaard, Tania Roden og Karen Buhl
Webudvalget: Benjamin Petersen, Maria Clausen, Søren Christiansen og Mads
Frivillig-koordinater: Sanne Lolk

 

Referatet fra generalforsamlingen kan læses her.