Værdier

​Værdier i JAI Fodbold

Værdier i JAI Fodbold

Jydsk Akademisk Idrætsforening er en fodboldklub, hvor succes måles gennem det sociale fællesskab og evnen til at skabe arrangementer på tværs af klubbens hold. Et stærkt sammenhold og god opbakning ses som forudsætninger for at skabe gode resultater og generel sportslig fremgang.


Som en del Aarhus Universitets-Sport er JAI en klub, hvor der er plads til alle uafhængigt af køn og fodboldmæssig kunnen. Hvert enkelt medlem tæller og muligheden for at få indflydelse på sin klub er dermed stor.


Da klubben har begrænsede midler må en smule frivilligt arbejde i forbindelse med Universitetets Idrætsdag, Danmarks Største Fredagsbar og andre arrangementer påregnes. Penge herfra går ubeskåret til klubbens medlemmer.


I JAI repræsenterer vi vores klub med gejst, vilje og stolthed. Trænere, udvalg og bestyrelse forpligtes endvidere til at udvise engagement i klubbens gøremål og involvere sig mest muligt i klubbens videre udvikling for derved at gøre JAI attraktiv for flest mulige spillere.


Vores modstandere skal vide, at det er ingen skam at tabe til JAI.